Włodzimierz Piątkowski

Włodzimierz Piątkowski jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem Zakładu Społecznych Problemów Zdrowia UMCS oraz Samodzielnej Pracowni Socjologii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 1990 r. jest koordynatorem Europejskiego Towarzystwa Socjologii Zdrowia i Medycyny (ESHMS) w Polsce.  Główne obszary zainteresowań Profesora to socjologia i promocja zdrowia, socjologia medycyny, socjologia leczenia pozamedycznego oraz ekosocjologia.

  • Location: Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie