Benedetta Giovanola

jest profesorem nadzwyczajnym w zakresie Etyki a także Prorektorem ds. Współpracy Międzynarodowej na Uniwersytecie w Maceracie. Jest również wykładowcą na Uniwersytecie Tufts (USA) oraz Uniwersytecie MIGMO (Rosja). Jest członkiem zarządu Włoskiego Towarzystwa Filozofii Analitycznej, była także członkiem zarządu Włoskiego Stowarzyszenia Etyki. Jest Koordynatorem i Partnerem wielu projektów badawczych z zakresu etyki mediów, etyki cyfrowej i etyki gospodarczej. Wygłosiła ponad 100 wykładów w instytucjach akademickich w Europie, Azji i Ameryce Północnej, opublikowała 7 książek i ponad 80 artykułów w wiodących międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach.

  • Uniwersytet w Maceracie