Benedetta Giovanola

przewodniczy katedrze Jean Monnet pn. "Ethics for inclusive digital Europe" a także jest profesorem etyki na Uniwersytecie w Maceracie (Włochy), gdzie pełniła również funkcję Prorektor i Prorektor ds. stosunków międzynarodowych (2016-2022). Jest również profesorem wizytującym na Tufts University (USA).
Swoje wizyty jako profesor wizytujący odbyła także w UIBE - University of International Economics and Business (Pekin, Chiny), MGIMO (Moskwa, Rosja), KU Leuven (Belgia) oraz Huygens Fellow na Radboud University Nijmegen (Holandia).
Profesor jest wiceprezeską Włoskiego Stowarzyszenia Filozofii Moralnej oraz dyrektorem laboratorium poświęconego bezpieczeństwu cybernetycznemu w ramach Międzyuczelnianego Konsorcjum Narodowego na rzecz Informatyki we Włoszech. Jej zainteresowania badawcze dotyczą filozofii moralnej, społecznej i politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii sprawiedliwości społecznej; etyki mediów, a dokładniej roli, jaką odgrywają media społecznościowe we współczesnych społeczeństwach. Interesuje ją także zagadnienie etyki cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii sprawiedliwości i inkluzji w sztucznej inteligencji, głównie w dziedzinie zdrowia.
Była inicjatorem lub członkiem wielu projektów badawczych dotyczących etyki mediów, etyki cyfrowej i etyki gospodarczej. Wygłosiła ponad 100 referatów w instytucjach akademickich w Europie, Azji i Ameryce Północnej, opublikowała 7 książek i ponad 100 artykułów w wiodących międzynarodowych czasopismach i zbiorach.

  • Uniwersytet w Maceracie