Serdecznie zapraszamy Państwa na cykl szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania danymi badawczymi, komunikowania o wynikach badań przy jednoczesnym angażowaniu lokalnej społeczności czy gender balance i gender equality w badaniach naukowych- Intensive Training Course on transversal skills.

Wydarzenie odbywać będzie się w dniach 20-24 września br. w formule stacjonarnej. Warsztaty poprowadzą wybitni specjaliści z partnerskich instytucji: KU Leuven oraz Eurocentro, jednym z prelegentów będzie także koordynator projektu finansowanego z programu Horyzont 2020 z Uniwersytetu Bolońskiego.

Intensive Training Course skierowany jest zarówno do kadry naukowej, w tym Młodych Naukowców, jak również do kadry administracyjnej Uniwersytetu zajmującej się wspieraniem kadry naukowej w pozyskiwaniu funduszy na badania.

Zapisy odbywają się na cały 5-dniowy cykl szkoleniowy. Formularz zgłoszniowy znajdą Państwo poniżej: 

Formularz zgłoszeniowy

Licza miejsc szkoleniowych jest ograniczona, zgłoszenia przyjmowane są do 10 września 2021 roku bądź do wyczerpnia miejsc. 

Wszystkie szkolenia odbywać będą się w języku angielskim. 

Ponizej znajdą Państwo wstępny program wydarzenia: 

20 September 2021 (total duration of the training: 6 hours)
Title: Open Science and data management
Trainer: Research Data Management (RDM) Competence Centre – KU Leuven

21 September 2021 (total duration of the training: 6 hours)
Title: Open Science and data management
Trainer: Research Data Management (RDM) Competence Centre – KU Leuven

22 September 2021 (total duration of the training: 6 hours)
Title: Communication and public engagement
Trainer: Eurocentro srl

23 September 2021 (total duration of the training: 6 hours)
Title: Research integrity and Ethics issues
Trainer: Francois Boucher – KU Leuven

24 September 2021 (total duration of the training: 6 hours)
Title: Gender oriented research and gender equality
Trainer: Tullia Toschi Gallina – University of Bologna, Scientific Coordinator of the EU project PLOTINA

Wydarzenie będzie niezwykłą okazją do poznania najlepszych praktyk związanych z działalnością naukową uwzględniającą odpowiednie zarządzanie danymi badawczymi, aspekty komunikowania o wynikach badań przy jednoczesnym angażowaniu lokalnej społeczności czy zagadnienia związane z gender balance czy gender equality. Coraz częściej plany zarządzania danymi, publikowanie w otwartym dostępie, kwestie komunikacji oraz równości płci stają się elementami obligatoryjnymi we wnioskach projektowych nie tylko w zagranicznych, ale i w krajowych konkursach na finansowanie badań.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: diana.skwarzynska@mail.umcs.pl

Serdecznie zapraszamy! 


Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Preserving fundamental rights in the use of digital technologies for e-health services” („Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia”)- REINITIALISE. Projekt fi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 na podstawie umowy grantowej nr 952357.