Od 7 marca organizowane będą warsztaty z umiejętności przekrojowych. Działanie jest realizowane w ramach projektu REINITIALISE “Ochrona praw podstawowych przy wykorzystaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia”. Szkolenia będą prowadzone przez wybitnych ekspertów z uczestniczących uniwersytetów – Uniwersytetu w Maceracie i Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, a także przez ekspertów zewnętrznych.

Intensywny Kurs Szkoleniowy skierowany jest zarówno do kadry naukowej, w tym Młodych Naukowców, jak i pracowników administracyjnych Uczelni wspierających naukowców w realizacji projektów.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:

Formularz rejestracyjny

Wydarzenia odbędą się online, na platformie MS Teams. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Zapewniamy certyfikaty uczestnictwa dla uczestników cyklu.

Rejestracja trwa do 4 marca.

Program wydarzenia znajdziecie poniżej

Wydarzenia te, to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z najlepszymi praktykami związanymi z działalnością naukową, w tym właściwym zarządzaniem danymi badawczymi, aspektami komunikowania wyników badań przy jednoczesnym angażowaniu społeczności lokalnej czy zagadnieniami związanymi z IPR. Coraz częściej kwestie te stają się obowiązkowymi elementami wniosków projektowych nie tylko w międzynarodowych, ale także krajowych wnioskach o finansowanie badań.