Podczas dwóch dni intensywnych, owocnych dyskusji na temat realizacji projektu i nadchodzących działań mieliśmy okazję spotkać się online z uczestnikami projektu, a także członkami Rady ds. Innowacji i członkami zewnętrznymi Rady Naukowej. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział!