Jesteśmy w trakcie realizacji programu wyjazdów doświadczonych naukowców. UMCS  zorganizował cykl warsztatów naukowych.

1. warsztaty pt. “Wykluczenie i dezinformacja w czasie pandemii COVID-19”.

2. warsztat “Bezpieczeństwo e-zdrowia” koncentrował się na następujących zagadnieniach:

Techniki analizy ryzyka i ryzyka

Prowadzenie działalności medycznej w Polsce

Wyzwania stojące przed bezpiecznymi systemami e-zdrowia

Ochrona danych w opiece zdrowotnej

3. warsztat pt. “Przeciwdziałanie dez(błędnej) informacji cyfrowej i innym cyberzagrożeniom w czasach pandemii: działania prewencyjne i  naprawcze na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, ochrony praw człowieka i dobrobytu człowieka” dotyczyły dezinformacji, fake newsów i komunikacji w e-zdrowiu z perspektywy prawa.