Pierwszy z cyklu warsztatów z zarządzania projektami unijnymi w ramach REINITIALISE odbędzie się 21 stycznia 2021 roku za pośrednictwem platformy MS Teams. W szkoleniu weźmie udział 19 pracowników UMCS, zarówno przedstawicieli kadry administracyjnej, jak i naukowej.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Umowa o dofinansowanie w programie Horyzont 2020 oraz Umowa Konsorcjum;
  • Rola Koordynatora projektu;
  • Planowanie działań projektowych: strategie i narzędzia;
  • Monitorowanie działań projektowych.

Szkolenie poprowadzi ekspert z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych, dr Claudio Carlone – przedstawiciel firmy Eurocentro (Partner projektu), zajmującej się wsparciem w zdobywaniu oraz realizacji grantów UE.

Warsztat jest pierwszym z kilku działań mających na celu podwyższenie kompetencji pracowników, zarówno w pozyskiwaniu, jak i zarządzaniu funduszami unijnymi w skuteczny sposób. Na działania te składa się kompleksowy program szkoleniowy poświęcony tej tematyce, jak również seria krótkoterminowych wizyt w biurach grantowych partnerskich Uniwersytetów – KU Leuven (Belgia) i Uniwersytetu w Maceracie (Włochy).