7 września 2021 r. REINITIALISE miało swoją drugą booster session w formie hybrydowej podczas tygodnia projektowego w Lublinie.

Trener: Dr Bianca Vienni Baptista, doktor kulturoznawstwa na Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania), jest starszym badaczem i wykładowcą w laboratorium transdyscyplinarności (ETH Zürich).

Jako badacz i wykładowca pracuje w dziedzinie nauki, technologii i badań społecznych, koncentrując się w szczególności na badaniu interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych procesów wytwarzania wiedzy. W związku z tym interesuje się metodami i narzędziami oraz koncepcjami i teoriami jako sposobem osiągnięcia zmiany transformacyjnej i rozwojowej w celu rozwiązania wielowymiarowych problemów społecznych. Swoje badania skoncentrowała na specyficznych warunkach badań inter- i transdyscyplinarnych oraz na wytwarzaniu i społecznym wykorzystaniu wiedzy w różnych krajach, w tym na roli uniwersytetów i innych instytucji.

W latach 2019-2021 Bianca pracowała w projekcie “SHAPE-ID: Shaping interdyscyplinarne praktyki w Europie”, finansowanym ze środków H2020