* Zgodnie z definicja młodzi naukowcy to tacy, którzy w momencie rekrutacji nie osiągnęli pierwszych czterech lat (ekwiwalent pełnego czasu pracy) swojej kariery naukowej i nie uzyskali stopnia naukowego doktora.

Naukowcy na początkowym etapie kariery z uniwersytetów uczestniczących w projekcie, czyli UMCS, KU Leuven oraz Uniwersytetu w Maceracie zaproszeni są do udziału w Sympozjum Akademickim pn. “The actual boundaries of e-health: ethical, legal and technological issues”, które odbędzie się online 29 kwietnia 2021 roku oraz do przedstawienia “elevator pitch” na następujące tematy badawcze związane z tematyką sympozjum:

  • Ethical aspects of AI, digital media, e-health;
  • Legal aspects of AI, digital media, e-health;
  • Socio-economic aspects of AI, digital media, e-health;
  • Technological aspects of AI, digital media, e-health.

Młodzi naukowcy zaproszeni są do przedstawienia swoich aktualnych zainteresowań badawczych i planowanych bądź realizowanych działań, pod warunkiem, że są one związane z wyżej wspomnianą tematyką, w formie maksymalnie 3-minutowej prezentacji. Prezentacje odbywać będą się w języku angielskim. 

“Elevator pitches” to forma prezentacji, w której pomysły przedstawiane są w bardzo zwięzły sposób, skupiając się na głównych aspektach pomysłu.

Udział w takim przedsięwzięciu jest okazją do poszerzenia międzynarodowych sieci kontaktów oraz do zwiększenia możliwości badawczych poprzez nawiązanie nowych międzynarodowych i interdyscyplinarnych form współpracy nad innowacyjnymi zagadnieniami zarówno z innymi młodymi naukowcami jak również z doświadczonymi badaczami z naszego Uniwersytetu, belgijskiego KU Leuven oraz włoskiego Uniwersytetu w Maceracie. 

Więcej informacji na temat tematów poruszanych w projekcie REINITIALISE można znaleźć w broszurze projektu oraz na stronie internetowej projektu.

Program Sympozjum Akademickiego znajduje się TUTAJ.

Szablon do prezentacji slajdów (obowiązkowy) można pobrać TUTAJ . Prosimy również wziąć pod uwagę instrukcję, którą znajdą Państwo TUTAJ.

Zgłoszenia
Zgłoszenia prezentacji można dokonać klikając TUTAJ.

Ważne terminy

Termin rejestracji i przesłania slajdów: 25 kwietnia 2021 r.

Powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia: 27 kwietnia 2021 r.

Pitch Elevator: 29 kwietnia 2021 (18:00-19:00)

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z prof. Benedettą Giovanolą (benedetta.giovanola@unimc.it).