Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu projektu pn. REINITIALISE: “Preserving fundamental rights In the use of digital technologies for e-health services” („Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia”). Trzyletni projekt w ramach Horyzontu 2020 otworzył KICK-OFF Meeting, który odbył się w dniach 28-29.01.2021 w formule online.

KICK-OFF meeting poprzedziło wydarzenie pn. “Interdyscyplinary booster session”, podczas którego nasi Partnerzy z Uniwersytetu KU Leuven dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie prowadzenia badań interdyscyplinarnych.

Następnie w ramach KICK-OFF Meeting odbyło się spotkanie Rady Naukowej projektu, ktore otworzyli prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej oraz dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, prof. uczelni, Koordynator naukowy Projektu. 

Podczas spotkania omówione zostały poszczególne Pakiety Pracy projektu, powołani zostali Liderzy Pakietów oraz Zadań, dokonane zostały ustalenia dotyczące najbliższych aktywności, tj. akademickich sympozjów, identyfikacji wizualnej projektu czy stworzenia Knowlegde Platfrom – miejsca, w którym swoją wiedzą i doświadczeniem dzielić będą się naukowcy z różnych krajów oraz w ramach różnych dziedzin naukowych.

W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób, w tym naukowcy z UMCS, instytucji partnerskich: Universytetu w Maceracie, KU Leuven oraz Eurocentro, reprezentatnci Innovation Board w składzie: Pani Marzena Strok-Sadło z Urzędu Miasta Lublin, Pani Malgorzata Brodzicka z Urzędu Marszałkowskiego, Pani Elżbieta Iwanicka z Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej oraz Pan Łukasz Gołąbek z Netrix Ventures, a także zewnętrzni członkowie Rady Naukowej:

  • Marguerite Barry (University College Dublin)
  • Prof. Ryan M. Thornburg (University of North Carolina)
  • Dr Andy Bleaden (ECHAlliance).