28 stycznia 2022 r. Odbyła się online trzecia booster session w projekcie REINITIALISE

Trener: Institute for the Future jest inkubatorem badawczym, który wspiera, katalizuje i przyspiesza transdyscyplinarne badania w KU Leuven, opracowując innowacyjne, alternatywne rozwiązania, scenariusze, polityki i / lub myślenie przejściowe dla obecnych i przyszłych wyzwań społecznych i globalnych. Naszym celem jest ułatwienie przejścia do bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

Temat: iterative process– druga faza Designing Feasible Futures Framework (DF3), zaprojektowana przez Institute for the Future

Zespół uczący się ma na celu pogłębienie zrozumienia problemu poprzez mapowanie systemów, diagramy pętli przyczynowych i studia przypadków w celu rozwikłania wzorców, relacji i współzależności. Obejmuje to jakościowe i ilościowe analizy zidentyfikowanych źródeł danych i umieszczenie ich w szerszym kontekście systemowym.