8 września w ramach Spotkania Projektowego REINITIALISE nasi Partnerzy mieli okazję wziąć udział w konferencji organizowanej przez Klaster Lubelska Medycyna:

Nasz panel, prowadzony przez prof. Ilonę Biernacką-Ligięzę – koordynatorkę REINITIALISE, pt. “Prawne, społeczno-ekonomiczne i etyczne bariery we wdrażaniu innowacji w sektorze e-Zdrowia” była częścią tego wydarzenia.

Uczestnicy z Uczelni Partnerskich:

* Uniwersytet w Maceracie (Włochy) – prof. Benedetta Giovanola

* Uniwersytet w Maceracie (Włochy) – dr Simona Tiribelli

* Uniwersytet w Maceracie (Włochy) – prof. Alessio Bartolacelli

* Uniwersytet w Maceracie (Włochy) – dr Lorenzo Compagnucci

* Uniwersytet Aarhus (Dania) – prof. Domenico Zito

* KU Leuven (Belgia) – prof. Bart Vanrumste

Konferencja skierowana była do szerokiego grona interesariuszy działających w obszarze e-Zdrowia, takich jak przedstawiciele administracji publicznej, uczelni i instytutów badawczych, podmiotów opieki zdrowotnej, w tym szpitali publicznych, ośrodków innowacji, akceleratorów, inkubatorów, parków naukowo-technologicznych, sieci aniołów biznesu, funduszy inwestycyjnych, klastrów i przedsiębiorstw (w tym start-upów) w obszarze medycyny i ochrony zdrowia oraz ICT, organizacji działających na rzecz  osób ze specjalnymi potrzebami (w tym działających w imieniu pacjentów, seniorów i osób niepełnosprawnych), a także innowatorów i użytkowników końcowych zainteresowanych rozwojem innowacji w dziedzinie e-zdrowia.

Na konferencji zaprezentowane zostały kluczowe instytucje tworzące system wsparcia innowacji w e-Zdrowiu i ich rola w tym systemie, aktualne trendy oraz rozwiązania projektowane i wdrażane w tym sektorze.

Nagranie wideo z konferencji można obejrzeć:

https://www.youtube.com/@lcklubelskiecentrumkonfere5817