Wydarzenie zatytułowane “The actual boundaries of the e-health: ethical, legal, and technological issues” ma na celu podzielenie się aktualnymi liniami badawczymi w tych aspektach prowadzonymi przez partnerów projektu oraz stworzenie podstaw dla wzajemnego transferu wiedzy i przepływu mobilności naukowców, które przewiduje REINITIALISE.

Program wydarzenia

W ramach projektu zaplanowane są 4 sympozja naukowe. Pierwsze z nich odbyło się w formule online 25 lutego 2021 r. i organizowane było przez UMCS. Następne spotkanie organizować będzie Uniwersytet KU Leuven, ostatnie zaś ponownie odbędzie się w Lublinie. Więcej informacji o działaniach projektowych znajdą Państwo na stronie: https://www.reinitialise.eu/project/scientific-strategy/.

Serdecznie zapraszamy do udziału w nadchodzącym sympozjum!